Varbergs Flugfiske Klubb - 1987


« Tillbaka

Smoltfälla?

Hej!
Då jag funderat kring frågan om att sätta ut en smoltfälla kände jag ett behov av lite kompleterande information.

1. Det viktigaste är väl hur stor skada det kan förväntas göra på de små smolten? Allt vi gör får ju positiva och negativa effekter. Då jag inte vet hur smoltfällan riktigt fungerar så kan jag bara spekulera i eventuella risker för tryckskador, sjukdomar då de trängs ihop och stressas eller predation från större fisk som hamnar i fällan? Är det försumbart eller är detta frågor som ingen egentligen vet något om?

2. Spolieras verkligen fisket helt? Fångas inte fisken in och släpps så att de kan fortsätta simma nedströms? Kanske inte i normal självvald takt men med en liten försening. Eller är det så att fisken stressas så hårt att den inte kommer att uppträda "naturligt" efter fångsten och vara extremt svårfångade?

3. Vad krävs av klubben tex tillsyn och iordningställande ?

Om jag annars spontant skall säga vad jag tycker i frågan så är jag ingen större vårfiskare. Jag går ut lite för att motionera spöt men mitt fisk inriktar jag främst mot blankfisk. Det går bra att kasta på andra ställen under den aktuella perioden.

Det viktigaste tycker jag är att utifrån en rimlig arbetsbelastning välja det alternativ som långsiktigt på bästa sätt gynnar den vilda laxfisken och annan fisk i Himleån. 

Sega fiskehälsningar i vintermörkret,

 

Skrivet av: Klas Brodén, 2010-12-03 18:38

SV: Smoltfälla?
Hej Klas!

Bra frågor Klas.

1. Fällan kommer att tömmas två gånger om dagen, på morgonen och på kvällen när det är som intensivast migration. Självklart så uppkommer det en viss stressituation i fällan men den är försumbar eftersom smolten släpps i strömmen nedströms fällan. Någon sjukdomsbild finns inte för att det är för kort tid i fångenskap och samtidigt håller vattnet en låg temperatur på våren som dämpar parasiangrepp mm. Predation kan förekomma, jag skall ställa den fråga till Erik Degerman som kommer att vara projektledare.
2. Nej fisket spolieras inte, det går inte att fiska på blank fisk uppströms fällan för dom kan inte simma förbi. Men nedströms fällan kan man fiska på blank fisk och uppströms fällan kan man fiska på besorna om man vill det.
3. Det är ett externt projekt som hålls av Fiskeriverket och dom kommer att hyra in konsulter som är med och hjälper till. så klubben kommer inte att belastas av något arbete. Men det finns ju en del medlemmar som är intresserade av att hjälpa till i någon form.

Detta projekt kommer att öka statusen på Himleån och att det kommer att bli lättare i framtiden att äska pengar till mer fiskevård i ån vilket gynnar alla medlemmar på sikt med mer öring att fånga både i ån och famför allt i havet.
Skrivet av: Lars-Göran Pärlklint, 2010-12-04 15:24

SV: Smoltfälla?
Jag röstar för.
Skrivet av: Jakob Ahlstedt, 2010-12-06 21:38

SV: Smoltfälla?
Jag röstar för och hjälper till om jag kan.
Skrivet av: Stefan Ohlsson, 2010-12-09 09:31

SV: Smoltfälla?
Jag röstar också för
Skrivet av: Kläppen, 2010-12-10 12:27

SV: Smoltfälla?
Vart kommer fällan placeras?
Vid göingegården i forsen, eller hur är det tänkt?
Skrivet av: Magnus Kläppe, 2010-12-13 13:06


Första sidan    (12     Sista sidan

Svara:

Ditt namn: * Ladda upp bild: